You are currently viewing برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟
برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟

برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟

اصولا هر کسب و کار یا شغلی برای رفع یک سری نیاز ایجاد شده و اگر نیاز یا مشکلی نبود اصلا ایجاد نمیشد. اما تفاوت کسب و کارها در سه موضوع است:
1. تعداد مخاطبان
2. اولویت نیاز
3. ارزشی که جامعه برای آن قائل است
یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به هنر نقاشی علاقمند هستید اما فکر میکنید کسب درآمد در آن سخت است اما به کارمندی علاقه ندارید اما میدانید هر ماه حقوق خواهید گرفت. با این تفاسیر اگر بخواهید در بازه زمانی کوتاه تر به درآمد برسید باید به دنبال کارمندی بروید. اما نکته اینجاست که اگر در ایجاد و رشد کسب و کاری که علاقه داریم، پشتکار و مداومت داشته باشیم در بلند مدت موفق تر خواهیم بود چون:
اول اینکه من با کسب و کارم زندگی میکنم و حداقل 8 ساعت از وقتم در روز صرف آن میشود.
دوم اینکه اگر در کارم بهترین باشم به طور حتم به درآمد قابل قبولی هم، خواهم رسید.
پس پیشنهاد میکنم اگر ناامید نمیشوید و حرف دیگران روی شما تأثیر نمیگذارد و با اولین مشکلی که برخورد کم نمیارید، حتما حتما به علاقه خودتون توجه کنید تا زندگی کنید و از کار کردن لذت ببرید.
حالا این پایین کامنت کنید که به چی علاقه دارید و آیا ادامه اش دادید یا بخاطر پول بیخیال آن شدید.

لطفاً فیلم آموزشی مطلب فوق را در یوتیوب ببینید

دیدگاهتان را بنویسید