Read more about the article آشپز دیوانه
اعتماد سازی در کسب و کار

آشپز دیوانه

مالک یک پیتزا فروشی علی رغم همه هزینه هایی که کرده بود، نمی توانست مشتری جذب کند و حتی همسایه های آن مغازه هم از او خرید نمی کردند. صاحب…

ادامه مطلبآشپز دیوانه
Read more about the article داستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت دوم: شکست
یارآفرین - داستان کسب و کار - موسی ترابی

داستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت دوم: شکست

در بعضی مواقع وقتی احساس میکنیم همه چی تمام است و ما به موفقیت رسیده ایم ناگهان یک تصمیم اشتباه می تواند تمامی موفقیت ها را به شکست تبدیل کند.…

ادامه مطلبداستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت دوم: شکست
Read more about the article داستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت اول: موفقیت
یارآفرین - داستان کسب و کار - موسی ترابی

داستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت اول: موفقیت

سه دوست به نام های جان، ادموند و استفان که اوضاع مالی مناسبی نداشتند، تصمیم میگریند با کمک هم کسب و کاری راه اندازی کنند اما متأسفانه هیچ کدام مهارت…

ادامه مطلبداستان نوشیدنی های سحرآمیز _ قسمت اول: موفقیت