You are currently viewing 5 ویژگی ایده های پولساز

5 ویژگی ایده های پولساز

یک ایده در واقع نتیجه فعالیت ذهنی به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مساله است.
بعضی ها با یک ایده پولساز زندگیشان از این رو به اون رو میشود. اما آیا هر ایده ای به پول تبدیل میشود؟ اصلاً چه ایده هایی به پول تبدیل میشود؟
اگر بخواهیم خیلی خلاصه به شما بگویم، ایده هایی که این مشخصات را داشته باشند ایده های پولسازی هستند:
1. یک نیاز واقعی یا مشکل قابل لمس را برطرف کنند.
2. مخاطب های قابل قبولی داشته باشند.
3. بشود آن را به یک محصول قابل عرضه تبدیل کرد.
4. پولی که بابت آن پرداخت میشود به ارزشی که خلق میکند بیارزد.
5. درآمد حاصل از فروش آن نسبت به هزینه ها بیشتر باشد. یعنی منتج به سوددهی شود.
حالا با توجه به این ویژگی ها توی کامنت ها به ما بگید شما چه ایده بکر پولسازی میشناسید

لطفاً فیلم آموزشی مطلب فوق را در یوتیوب ببینید

دیدگاهتان را بنویسید