Read more about the article برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟
برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟

برای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟

اصولا هر کسب و کار یا شغلی برای رفع یک سری نیاز ایجاد شده و اگر نیاز یا مشکلی نبود اصلا ایجاد نمیشد. اما تفاوت کسب و کارها در سه…

ادامه مطلببرای شروع کسب و کار علاقه مهم تر است یا پول؟
Read more about the article نقش استعداد در ایجاد کسب و کار
نقش استعداد در ایجاد کسب و کار

نقش استعداد در ایجاد کسب و کار

استعداد فقط سرعت رشد و موفقیت را افزایش میدهد و شرط اصلی موفقیت نیست. چه بسیارن افرادی که از نظر دیگران کم استعداد یا بی استعداد هستند اما به موفقیت…

ادامه مطلبنقش استعداد در ایجاد کسب و کار