You are currently viewing از کجا بفهمیم کسب و کاری که میخواهیم شروع کنیم سودده است یا زیان ده؟
از کجا بفهمیم کسب و کاری که میخواهیم شروع کنیم سودده است یا زیان ده؟

از کجا بفهمیم کسب و کاری که میخواهیم شروع کنیم سودده است یا زیان ده؟

اصلاً چه وقتی میشود فهمید که یک کسب و کاری سودده است یا نه؟ از طرفی یک وقت هایی به اشتباه فکر میکنیم یه کسب و کاری سودده است. مثلاً میگوییم ببین فلانی از این کار داره پول پارو میکنه و این نتیجه را از یک حساب سرانگشتی به دست آوردیم. بعد نتیجه میگیرم که اگر ما هم اینکار را انجام بدهیم حتماً به سود بالا خواهیم رسید. اما این یک اشتباه وحشتناک است.
در واقع راه حل این معما چیزی است به نام تحقیقات بازار. تا وقتی تحقیقات بازار مربوط به کسب و کار خودتان را انجام نداده اید اصلاً نباید کارتان را شروع کنید. ابتدا شما باید با تحقیقات بازار به سودده بودن کار خود اطمینان حاصل کنید سپس شروع به ایجاد کسب و کارتان کنید.
اما در تحقیقات بازار این فعالیت ها باید انجام شود:
1. مشخص کردن بازار هدف
2. بخش بندی بازار و تعیین اندازه آن
3. بررسی رقبا
4. تعیین میزان عرضه و تقاضا
5. تعیین مدل درآمدی
6. قیمت گذاری
7. تخمین سهم بازار
در یک کلام شما باید بوم کسب و کار خودتان را تهیه کنید. روش تهیه بوم کسب و کار در دوره آموزش کسب و کار از صفر، کامل توضیح داده شده است. شما می توانید این دوره را تهیه کنید و کاملاً با این موارد آشنا شوید.
اما خیلی خلاصه باید بگویم دلیل تردید شما از سودده بودن کسب و کارتان فقط و فقط نداشتن اطلاعات کافی از بازار، مشتریان و رقبایتان است. پس تا آنجا که می توانید از روشهای مرسوم برای رسیدن به این اطلاعات استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید